Trgovačka društva s područja Općine Sibinj

Podaci Hrvatske gospodarske komore iz mjeseca travnja 2014. godine, te popis aktivnih poslovnih subjekata (malih i srednjih poduzetnika) s područja Općine Sibinj.

Naziv / Ime subjekta OIB
HALAJKO-COMMERCE, d. o. o., u stečaju 41695011475
SIGMAT d.o.o. 47975086540
IZOTEHNA d. o. o. u stečaju 82300671444
GALEA d.o.o. u stečaju 25595165798
AGROMENS d.o.o. 36531112087
JAVOR-PROMET d.o.o. 73919818351
OMEGA d.o.o. 27673438312
CENTAR ZA STOČARSTVO d.o.o. u stečaju 01871167341
PRAXIS-VET d.o.o. 38551463244
MATEK d.o.o. 30488362658
ŠARAN d.o.o. 02283092651
PANTEON d.o.o. 97389821031
GRADNJA d.o.o. 11658531413
PRODECO-COMERC d.o.o.  
ABAK-KONTO d.o.o. 88195949257
EUROREZ d.o.o. 45583163323
BAZA d.o.o. u stečaju 98012567719
TISAK d.d. 75917721668
HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356
RENTAL d.o.o. 08369110983
RAZVITAK d.o.o. u stečaju 21244056677
ILAK d.o.o. 38281953947
ZAVARIVANJE MARIĆ d.o.o.  
MORINGA d.o.o. 63573576256
LIBRITOR MARKETING j.d.o.o. 16362322057
KF TELEKOM d.o.o. 39023656624
AUTO USLUGE STANIŠEVSKI j.d.o.o. 04096679663
MONIKA j.d.o.o. 72556607349
VIOLA d.o.o. 89237207047
ALFA KROVOVI d.o.o. 76287810873
LOJTRE d.o.o.  
MARUŠĆAK-SERVIS d.o.o.  
KATARINA COMMERCE j.d.o.o. 25489916638
BOSO d.o.o. 91958721295
PRVČA PZ 84838910109
BENUSSI d.o.o.