JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA DOSTAVU
PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU

Pozivamo sve korisnike Proračuna Općine Sibinj da dostave Programe rada te financijske planove za 2017. godinu.

Pod korisnicima Proračuna Općine Sibinj podrazumijevaju se klubovi, udruge i druge organizacije koje imaju registrirano sjedište na području Općine Sibinj i/ili svoje aktivnosti, projekte ili programe od interesa za opće dobro obavljaju u većoj mjeri na području Općine Sibinj, a naročito:

  • KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA
  • SPORTSKI KLUBOVI I SPORTSKE UDRUGE
  • ORGANIZACIJE TEHNIČKE KULTURE
  • HUMANITARNE UDRUGE
  • UDRUGE GRAĐANA
  • VJERSKE ORGANIZACIJE
  • OSTALE UDRUGE

Rok za dostavu Programa i financijskih planova za 2017. godinu, je 14. 11. 2016. godine.

Programe je potrebno dostaviti osobno ili poštom na adresu :
OPĆINA SIBINJ,
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL,
108. BRIGADE ZNG 6, 35252 SIBINJ

Uz Programe i Financijske planove za 2017. godinu treba ispuniti i dostaviti posebni obrazac – prijavnicu, koja se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na službenoj stranici Općine: www.sibinj.hr.

Financijska sredstva će se odobravati u 2017. godini u skladu s Pravilnikom o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/16).

Javni poziv, prijavnicu, Pravilnik o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj možete preuzeti na službenoj stranici Općine: www.sibinj.hr, klikom na link: Natječaji.