Općinski načelnik općine Sibinj objavljuje:

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

objavljenog na oglasnoj ploči i internetskoj stranici općine Sibinj dana 15. studenog 2016. godine za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Sibinj u akademskoj godini 2016./2017., KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2178/08-03-16-1.


Poništenje javnog natječaja