Najnovije Vijesti

Potpisan sporazum sa Županijom

U srijedu 18.travnja 2019. godine u županijskoj vijećnici potpisan je Sporazum o suradnji na projektu koji se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18), članka 39. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/13, 01/18 i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/18) Općinski načelnik Općine Sibinj objavljuje JAVNI […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni redar

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08, 6/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme, dana 15.04.2019. […]

OBAVIJEST – Odvoz otpada

Poštovani mještani, koncesionar “Jakob Becker” obavještava da se dana 22. travnja (Uskrsni ponedjeljak) neće odvoziti komunalni otpad iz naselja Gornji Andrijevci.

Potpisan ugovor o kapitalnoj donaciji sa sibinjskim vatrogascima

U petak 5.travnja u općinskoj upravi općine Sibinj potpisan je Ugovor o kapitalnoj donaciji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Sibinj. Ugovor su tako potpisali načelnik općine Sibinj Josip Pavić i predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Marko Puškarić.

Pogledaj sve objave