U suradnji sa županijskom upravom za ceste ovih je dana u naselju Jakačina Mala krenulo asfaltiranje lokalne ceste L42032, u duljini od 690 metara, odnosno dijela naselja Jakačina Mala poznatijem pod nazivom “Donja Jakačina”.

Na taj će se način konačno riješiti dugogodišnji problem koji je mučio lokalno stanovništvo, po pitanju loše prometne pristupačnosti ovog dijela Općine.

Asfaltiranje navedene prometnice cjelovito je rješenje za navedenu prometnicu, koja, uz činjenicu da nije imala asfaltni zastor, nije imala niti adekvatno riješen sustav oborinske odvodnje, te bi prilikom svake obilnije kiše, ista bila razrovana i oštećena djelovanjem bujičnih vodotoka.

Realizacijom ovog projekta otklonit će se i ti problemi, a mještani navedenog dijela naselja Jakačina Mala konačno će dobiti na korištenje prometnicu kakvu zaslužuju.