Poštovani mještani, općina Sibinj vas ovim putem obavještava da će Informativno pravni centar u sklopu projekta “Pravna pomoć građanima u Brodsko-posavskoj županiji” dana 25. listopada (srijeda) u prostorijama općinske vijećnice općine Sibinj od 9 h do 11 h davati besplatnu pravnu pomoć svim mještanima naše općine.

Besplatna pravna pomoć će se davati iz predmeta koji se odnose na ostvarivanje prava iz:

  • Sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
  • Obiteljskog prava
  • Radnog prava
  • Vlasničkih odnosa
  • Stambenog zbrinjavanja unutar i izvan područja posebne državne skrbi
  • Osobnih stanja građana
  • Zaštita od sklapanja prijevarnih ugovora
  • Ovršnih postupaka

 

Najava terenske posjete Sibinj 25.10.2017.