Vježba civilne zaštite općine Sibinj

U vijećnici općine Sibinj u ponedjeljak 24. rujna održan je sastanak u vezi održavanja vježbe postrojbe civilne zaštite općine Sibinj. Sastanak je vodio načelnik stožera CZ-a općine Sibinj Tomislav Topalović na kojem se predložio scenarij vježbe. Simulaciju vježbe odradit će DVD Sibinj i Slobodnica, MUP, Zavod za hitnu medicinu BPŽ, Crveni križ pripadnici općinske postrojbe civilne zaštite, te djeca naše osnovne škole. (više…)

Civilna zaštita – Održano osposobljavanje načelnika

U ponedjeljak, 23. listopada u županijskoj vijećnici Brodsko-posavske županije, na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite a u organizaciji Državne uprave, održano je osposobljavanje čelnika lokalne i područne samouprave u sustavu civilne zaštite. Program osposobljavanja čelnika lokalnih samouprava provodila je voditeljica Odjela za specijalistička osposobljavanja DUZS-a prof. Dubravka Bartolec kroz 8 sati predavanja.

(više…)