Završna svečanost 10.6’21 DV Sibinj

Dana 10.lipnja 2021. godine u 18,30h u sibinjskom parku, pod pokroviteljstvom Općine Sibinj, održana je prva Završna svečanost Dječjeg vrtića “Sibinj” povodom završetka Programa predškole. Djeca, roditelji i uzvanici imali su prilike pogledati kazališnu predstavu “Mačak u čizmama”, zatim su odgojiteljice podijelile djeci završne diplome, a nakon službenog dijela programa slijedila je zakuska i zajedničko druženje u parku. Program predškole za 65 djece u potpunosti je financirala Općina Sibinj. Dragim predškolarcima i njihovim roditeljima želimo mnogo uspjeha u daljnjem životu.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj

Temeljem članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) , članka 14. Odluke o izradi izmjena i dopuna (3. izmjena i dopuna) prostornog plana uređenja općine Sibinj (Sl. vj. BPŽ 09/15) te Zaključka o utvrđivanju prijedloga 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj (Klasa: 350-01/15-01/5, Urbroj: 2178/08-03-16-81 od 29.08.2016. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) SIBINJ.

(više…)