Dječji vrtić Ivančica Oriovac je objavio natječaj za prijem u radni odnos radnika na mjesto:

ODGOJITELJ/ICA ZA PROGRAM PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINI:

 • ORIOVAC , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • BRODSKI STUPNIK , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • SIBINJ , 1 osoba puno radno vrijeme, 1 osoba pola radnog vremena,
 • BEBRINA , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • PODCRKAVLJE , 1 osoba pola radnog vremena,
 • GARČIN , 1 osoba puno radno vrijeme,
 • DONJI ANDRIJEVCI , 1 osoba puno radno vrijeme

Kandidati trebaju naglasiti za koje radno mjesto se prijavljuju.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit slijedeće dokumente:

 1. Životopis
 2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 4. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 5. Preslik uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)  sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN  10/97 ,107/07 i 94/13)
 6. Elektronički zapis o radno pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatkog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku  na adresu

DJEČJI VRTIĆ  „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC
Luke Ilića bb
35250 Oriovac

 s naznakom
«Natječaj za odgojitelja»

Preuzimanje priloga:
Natječaj za prijem odgojitelja -predškola 2019.