Do godine uređenje užeg središta naselja Sibinj
Svima koji svakodnevno prometuju središtem Općine Sibinj dobro je poznato stanje prometnice koja prolazi kroz sami centar naselja Sibinj. Na spomenutoj dionici prometnice nalazi se velik broj cestovnih priključaka, prilaza i parkirališta, a njome su povezani i mnogi sadržaji, od osnovne škole, školsko-sportske dvorane, mjesne ambulante, ljekarne, općinske uprave, parka, trgovina, pekarnica, do raznih ugostiteljskih i drugih objekata. Dionica je to s izrazito velikom migracijom vozila i pješaka koji su često u koliziji s tranzitnim prolazom, a neravan, raspucan i zaglađen kolnik, loša odvodnja ceste na dijelovima trase, problemi s parkiralištima i autobusnim stajalištima, problem nepostojanja pješačke staze u kontinuitetu s obje strane kolnika, samo su neki od problema koji utječu na smanjenje prometne sigurnosti na ovoj dionici državne ceste.

Spomenuti podatci dovoljno govore o važnosti ove prometnice, kao i nužnosti da se stanje u kojemu se ista trenutno nalazi popravi, kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu. Upravo stoga od iznimne je važnosti sastanak održan 16. studenoga ove godine, čija je tema bio „Projekt rekonstrukcije dionice državne ceste D525 kroz središte mjesta Sibinj“. Na spomenutom sastanku sudjelovali su načelnik Općine Sibinj Josip Pavić, direktor PJ Hrvatske ceste d.o.o Osijek Nenad Čer te predstavnici policije i komunalnih društava koja će biti uključena u projekt.

Uprava Hrvatskih cesta d.o.o je na temelju zahtjeva Općine Sibinj odobrila rekonstrukciju DC525 tj. dionice te ceste od km 18+335,00 do km 18+835,00 dužine od oko 500 metara, koja prolazi kroz centar Sibinja. Provedba ovoga projekta podrazumijevala bi rekonstrukciju ceste, priključaka, parkirališta, autobusnih stajališta, javne rasvjete na navedenoj dionici, kao i pješačkih staza te unaprijeđenje stanja sigurnosti cestovnog prometa na predmetnoj dionici državne ceste D525. Isto tako rekonstruirati će se autobusna stajališta te će ih se locirati u skladu s Pravilnikom o autobusnim stajalištima. Kako trenutno označeni pješački prijelazi preko državne ceste D525 svojim položajem ne odražavaju stvarne potrebe kretanja pješaka i školske djece projektirat će se novi pješački prijelaz sa pripadajućom semaforskom signalizacijom.

Prije samoga pokretanja radova bit će potrebno izraditi projekte zaštite i premještanja svih postojećih instalacija u koridoru ceste i ishoditi suglasnosti vlasnika istih na te projekte, kao i izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt, a zatim ishoditi lokacijsku te građevinsku dozvolu. Ispunjenjem svih spomenutih preduvjeta Općina Sibinj bit će na korak bliže rješavanju trenutno spornih prometnih pitanja i osigurati će veću sigurnost sudionika u prometu, kako vozača, tako i pješaka, mještana i posjetitelja naše Općine, a sama izgradnja užeg središta naselja Sibinj bi trebala krenuti na ljeto 2015 godine.

[row]
[column one-fourth]

[/column]
[column one-fourth]

[/column]
[column one-fourth]

[/column]
[column one-fourth] [/column]
[/row]