Službeni dokumenti Općine Sibinj

Ugovori i javna nabava

Ovdje možete preuzeti sve registre ugovora i okvirnih sporazuma.

Pogledaj dokumente


Financijska izvješća

Financijska izvješća i izvješća o izvršenju proračuna Općine Sibinj

Pogledaj dokumente


Sjednice Općinskog vijeća

Financijska izvješća i izvješća o izvršenju proračuna Općine Sibinj

Pogledaj dokumente


Proračun Općine Sibinj

Proračun za građane Općine Sibinj za 2017. godinu

Pogledaj dokumente


Zakoni, propisi i opći akti

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Sibinj kao i doneseni opći akti koje se tiču neposredno interesa stanovništva

Pogledaj dokumente