Sukladno članku 80. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim Internet stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

OBAVIJEST:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Sibinj, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Preuzimanje dokumenata:

Svi dokumenti su u pdf formatu, za pregled istih, potreban Vam je Acrobat Reader.

Registar Ugovora za 2020/2021

Registar Ugovora za 2019. godinu

Popis donacija za 2019. godinu

Registar Ugovora za 2018. godinu

Plan nabave za 2015. godinu