U Zagrebu je u petak, 1. ožujka u organizaciji Udruge općina i gradova, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Centra za lokalni ekonomski razvoj te tvrtke Tim4pin održana konferencija pod nazivom “Hrvatska 2030 – Identifikacija projekata nužnih za regionalni razvoj”.
Na konferenciji je sudjelovao načelnik općine Sibinj Josip Pavić, a naglasak konferencije bio je na razvojnoj digitalizaciji koja je u funkciji rasta lokalne zaposlenosti i dohotka s naglaskom na financiranje i sufinanciranje širokopojasne infrastrukture. Naime podsjetimo, općina Sibinj je u suradnji sa susjednim općinama i Brodsko-posavskom županijom sklopila sporazum kojim će se izraditi PRŠI za navedena područja a koji će dati rezultate istraživanja i eventualnih ulaganja u razvoj širokopojasne infrastrukture. Nadalje na konferenciji su bili predstavnici ministarstva regionalnog razvoja, ureda za provedbu ESI fondova koji su se osvrnuli na novi indeks razvijenosti općina i gradova kao i na mogućnosti financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.