Poštovani mještani , Institut za javne financije predstavio je 5.srpnja 2023 godine najnovije rezultate istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2022 do travnja 2023 godine.

Prosječna proračunska transparentnost – mjerena je brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina.

I u ovom istraživanju općina Sibinj ponovno je dobila najvišu ocjenu (5) za transparentnost svog proračuna i za komunikacijom sa svojim stanovništvom.

I ovogodišnje priznanje je dokaz da općina Sibinj obavlja svoj posao na visokoj transparentnoj razini te da kao takvi možemo biti primjer ostalim općinama i gradovima.