Poštovani mještani,
povodom Inicijative općine Sibinj koju smo pokrenuli kako bi se na Općinskom vijeću donijela Odluka o neradnoj nedjelji i blagdanima na području općine,u suradnji sa svim trgovačkim objektima , moram vas izvjestiti da sam održao nekoliko razgovora sa vlasnicima trgovačkih objekata koji se slažu sa ovom Inicijativom.

Isto tako razgovarao sam i sa mnoštvom naših mještana koji ovu Inicijativu svesrdno podržavaju.

Iskreno se nadam da će naša Inicijativa uspjeti i da ćemo biti zajednički primjer i drugim,kako lokalnim jedinicama tako i vlasnicima trgovačkih objekata da idu u pravcu zatvaranja objekata nedjeljom i blagdanima.

U sledećim danima očekujemo Očitovanja trgovačkih objekata, a kroz dva tjedna ćemo organizirat i zajednički sastanak sa svim dionicima.
Nadamo se da ćemo svi zajedno uspjeti u ovoj inicijativi.