Dana 4. siječnja 2018. godine održana je Izborna sjednica skupštine Sibinjske udruge mladih, na kojoj su, nakon dvije godine postojanja i rada Udruge, članovi udruge izabrali svoje novo vodstvo.

Članovima Upravnoga odbora Sibinjske udruge mladih proglašeni su tako Marinela Kukec, novoizabrana predsjednica Udruge, Dorotea Travarević, dopredsjednica Udruge, Gordana Grgurević, tajnica Udruge te Mirna Kopić i Maja Knezović.

Dosadašnja predsjednica Sibinjske udruge mladih, Nataša Travarević, predstavila je ovom prilikom rad Udruge kroz protekle dvije godine, naglasivši brojne odrađene aktivnosti, edukacije, nova iskustva, prijateljstva, ali i stečena znanja i kompetencije, koje će, vjerujemo, biti odlična baza i za budući rad naše Udruge.

Svim članovima i volonterima Sibinjske udruge mladih od srca se zahvalila za predani rad te vrijeme i trud koji su uložili, ne samo u rad Sibinjske udruge mladih, nego i u rad na stvaranju prilika za djecu, mlade, ali i sveukupno stanovništvo Općine Sibinj.

Izvor: Sibinjska udruga mladih