Poštovani,

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora, uključujući i sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Podsjećamo Vas da je rok za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za prošlu godinu do 28. veljače 2024. godine. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, Obrazac opisnog izvješća A12 i Obrazac financijskog izvješća A13, a dostavlja se davatelju sredstava.

Navedeni obrazac možete preuzeti na web stranicama općine ili u prostorijama općine.

Uz izvještaj neprofitne organizacije su dužne dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).

Osim toga, podsjećamo da do 28.02.2024. godine, izvješća o provedenim i održanim sportskim aktivnostima vezanim za sportsku građevinu koja je dana na korištenje za 2023. godinu, trebaju dostaviti sportske udruge koje su sklopile Ugovor o korištenju sportske građevine/nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Sibinj.

Također, a budući da je pred nama vrijeme održavanja vaših godišnjih Skupština, što je  obaveza svake Udruge, ovim putem vas molimo da  nas o istima obavijestite minimalno 4 dana ranije kako bi na istim mogli i prisustvovati.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Pavić, univ.spec.oec.

Datoteke dostupne za preuzimanje: