Izvršena smotra tima civilne zaštite za općinu Sibinj
Dana 21.10.2014.g. u 18,00 sati u prostorijama Općine Sibinj održano je smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj.
Za Općinu Sibinj, sukladno Procjeni ugroženosti, te Odlukom koja je usvojena na općinskom vijeću određeno je da se formira Tim civilne zaštite opće namjene sa 50 pripadnika.

Popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u mjestima u koje se raspoređuju.

Tim civilne zaštite opće namjene sastoji se od zapovjedništva tima i tri skupine – dvije skupine sa četiri ekipe, te jedne skupine sa tri ekipe. Prvu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja naselja Gornji Andrijevci, Sibinj i Završje, drugu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Bartolovci, Gromačnik, Slobodnica, a treću skupinu pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Brčino, Čelikovići, Grgurevići, Grižići, Jakačina Mala i Ravan.

Na smotriranju Tima opće namjene prisustvovali su načelnik Općine Josip Pavić, zamjenik načelnika Tomislav Topalović, predstavnici Područnog ureda zaštite i spašavanja Slavonski Brod, g. Ivica Škuljević i g. Željko Valešić, koji je prisutnima održao prezentaciju zadaća koje postrojbe civilne zaštite obavljaju u potrebama zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.