Temeljem članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) , članka 14. Odluke o izradi izmjena i dopuna (3. izmjena i dopuna) prostornog plana uređenja općine Sibinj (Sl. vj. BPŽ 09/15) te Zaključka o utvrđivanju prijedloga 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj (Klasa: 350-01/15-01/5, Urbroj: 2178/08-03-16-81 od 29.08.2016. god.) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) SIBINJ.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 12.09.2016. do 26.09.2016. god.

Javno izlaganje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Sibinj u postupku javne rasprave održat će se dana 22.09.2016. god. u 11 sati u prostorijama općine Sibinj, Ul. 108. brigade ZNG br. 6, Sibinj.

Primjedbe i prijedlozi na 3. Izmjene i dopune PPUO Sibinj mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA SIBINJ, Ul. 108. brigade ZNG br. 6, 35252 Sibinj zaključno s 26.09.2016. god.

Više informacija i preuzimanje dokumentacije omogućeno na mrežnoj stranici Zavoda za prostorno uređenje BPŽ (www.bpzzpu.hr).