Općina Sibinj raspisuje „Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, promicanju općeg dobra te razvoju programa rada vjerskih zajednica“.

Sukladno donesenom Pravilniku o financiranju aktivnosti projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj. 02/16), kojim su definirani kriteriji za financiranje rada udruga iz sredstava proračuna Općine Sibinj objavljen je javni natječaj kao pomoć organizacijskom i institucionalnom razvoju udruga i drugih organizacija civilnog društva u pojedinim područjima kroz dodjelu financijskih sredstava za provedbu aktivnosti iz njihova djelokruga.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Općine, a istječe 18.05.2016. godine.