za prijavu projektnih ideja za Strateški razvojni program općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine
 

PREDMET POZIVA

Predmet javnog poziva je prijava projektnih ideja i razvojnih projekata od strane institucija, organizacija i poslovnih subjekata u cilju uspostavljanja baze projekata Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine.

SVRHA POZIVA

Svrha javnog poziva je uključivanje lokalnih razvojnih aktera u izradu razvojne strategije, te identificiranje projektnih ideja i razvojnih projekata s područja općine Sibinj, koje mogu doprinijeti gospodarskom i društvenom razvoju, te unaprijeđenju kvalitete života na području općine. Prikupljene projektne ideje i razvojni projekti će se uvrstiti u cjelovitu bazu projekata budućeg Strateškog razvojnog programa općine Sibinj. Projekti uvršteni u bazu projekata Strateškog razvojnog programa, prilikom apliciranja na nacionalne i natječaje EU fondova i programa mogu ostvariti dodatne bodove pri ocjenjivanju samih projekata.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Sve institucije, organizacije, udruge i poslovni subjekti s područja općine Sibinj prihvatljivi su prijavitelji po otvorenom javnom pozivu.

ROK ZA DOSTAVU PROJEKATA

Javni poziv otvoren je do 20. srpnja 2015. godine, a svi prijedlozi moraju biti podneseni na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa službenih web stranica Općine Sibinj www.sibinj.hr ili osobno u prostorijama općine.

Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji da prijave svoje projektne ideje na e-mail adresu: opcina.sibinj@sb.t-com.hr , putem faxa na broj 035 426 506, te osobno ili putem pošte na slijedeću adresu:

Općina Sibinj
108. brigade ZNG 6
35252 Sibinj

sa slijedećom naznakom: “Strateški razvojni program – dostava projektnih ideja”

Napomene:

  • Javni poziv namijenjen je isključivo podnositeljima sa područja općine Sibinj
  • Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo u svrhu izrade Strateškog razvojnog programa općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine
  • Predmet prijave ne mogu biti projektne ideje koje su u provedbi
  • Predložene projektne ideje moraju imati veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu i utjecati na razvoj lokalne zajednice
  • Jedan prijavitelj može prijaviti više projektnih ideja

Općina Sibinj
Načelnik
Josip Pavić