Općina Sibinj poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad. 

Općina Sibinj podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) te ih je obvezna dostaviti  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prema navedenom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti zatražene podatke, a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Rok za prijavu je 31. prosinca 2018. godine dostavom prijavnog obrasca  – „Prijava građevina u kojima se nalazi azbest na području Općine Sibinj“.
Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

  • osobno u pisarnicu Općine Sibinj, Ulica 108.brigade ZNG 6, Sibinj
  • poštom na adresu: Općine Sibinj, Jedinstveni upravni odjel, Ulica 108.brigade ZNG 6, 35252 Sibinj
  • elektroničkim putem na e-mail :opcina.sibinj@sb.t-com.hr

Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik / korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom jer pravilnim i savjesnim gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i našeg zdravlja.

Odgovore na pitanja o štetnosti azbesta po zdravlje ljudi i utjecaju na okoliš potražite na mrežnim stranicama http://www.fzoeu.hr/

Preuzimanje priloga:
Javni poziv
Obrazac za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest