Temeljem članka 8. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/2016), općinski načelnik općine Sibinj raspisuje slijedeći:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ

1. Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području općine Sibinj, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

2. Dodjeljuje se 15 stipendija, svaka po 500,00 kn mjesečno.
Studentska stipendija isplaćuje se korisnicima za deset mjeseci u akademskoj godini.
Studentska stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec srpanj i kolovoz.

3. Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu akademsku godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

  • su državljani Republike Hrvatske,
  • imaju prebivalište na području općine Sibinj,
  • podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,
  • po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 15.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

  • izvanredni studenti
  • studenti koji ponavljaju godinu,
  • studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Sibinj, a nisu izvršili ugovorne obveze,
  • studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

4. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči općine Sibinj, pisanim putem u zatvorenoj omotnici s naznakom “JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ” s imenom i prezimenom podnositelja naznačenim na zatvorenoj omotnici, a na adresu: Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6,35252 Sibinj.

Prijave se mogu predati neposredno na urudžbeni upisnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj ili posredno putem pružatelja poštanskih usluga.

Javni poziv u cijelosti i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje: JAVNI POZIV za dodjelu stipendija studentima – 2019./2020.

%d blogeri kao ovaj: