Temeljem članka 8. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/2016), općinski načelnik općine Sibinj raspisuje slijedeći:

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ

 

 1. Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području općine Sibinj, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017.
 2. Dodjeljuje se 15 stipendija, svaka po 500,00 kn mjesečno.
  Studentska stipendija isplaćuje se korisnicima za deset mjeseci u akademskoj godini.
  Studentska   stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec srpanj i kolovoz.
 3. Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu akademsku godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:
  • su državljani Republike Hrvatske,
  • imaju prebivalište na području općine Sibinj,
  • podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,
  • po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 15.

  Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

  • izvanredni studeni
  • studenti koji ponavljaju godinu,
  • studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Sibinj, a nisu izvršili ugovorne obveze,
  • studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Preuzimanje priloga:

JAVNI POZIV – Stipendije 2016.-2017.

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SIBINJ – Prilog I

IZJAVA STUDENTA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA – OGLEDNI PRIMJER – Prilog II

IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA- Prilog III