Na temelju članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) i članka 8. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 27/2016) općinski načelnik općine Sibinj raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ

 


Preuzimanje dokumenata

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Sibinj
PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SIBINJ – Prilog I
IZJAVA STUDENTA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA – OGLEDNI PRIMJER – Prilog II
IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA- Prilog III
privola-suglasnost