Poštovani mještani, općina Sibinj na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-32 od 28. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0029, naziv projekta: „Pomaži, osnaži, uključi!“, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom.

 

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe s prebivalištem na području općine Sibinj kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, a više o Javnom pozivu, uvjetima i ciljanim skupinama možete pogledati u nastavku:

 

Datoteke dostupne za preuzimanje: