Poštovani roditelji, obavještavamo Vas da je upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Sibinj” objavilo javni poziv za upisi djece u Program Predškole za djecu rođenu od 1.4.2014. do 31.3.2015. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece sa područja Općine Sibinj koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program Predškole.
Program Predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis u Dječji vrtić “Sibinj” primati će se od 16. rujna 2020. godine do 30. rujna 2020. godine.

JAVNI POZIV za upis djece u program PREDŠKOLE za pedagošku godinu 2020./2021.