Poštovani mještani, općina Sibinj u sklopu pripreme projektnog prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, referentni broj: SF.3.4.11.01., sufinanciranog iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. godine, Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe s prebivalištem na području općine Sibinj kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, a više o javnom pozivu, uvjetima i ciljanim skupinama možete pogledati u nastavku:

 

Datoteke dostupne za preuzimanje: