Dana 22.09.2016 god. u prostorijama Općine Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj održano je javno izlaganje o Prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj.

Javno izlaganje održano je u sklopu Javne rasprave o Prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj koja se provodi od 12.09.2016. do 26.09.2016. god.

Javna izlaganja održali su predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije koji su stručni izrađivači plana u ime nositelja izrade plana Općine Sibinj.

Načelnik općine Sibinj Josip Pavić pozdravio je prisutne i uz kratak uvod o važnosti prostorno planske dokumentacije otvorio je javno izlaganje i prepusti riječ predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije. U prvom djelu prezentirani su ciljevi i polazišta iz odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj i obrazložen je zakonodavni i pravni okvir Prostornog plana. U drugom djelu pristupilo se detaljnom izlaganju po kartografskim prikazima i odredbama za provođenje.

U raspravi koja je uslijedila predstavnici javnopravnih tijela iznijeli su svoja mišljenja i prijedloge o temama iz njihovog područja djelovanja koje bi trebalo dodatno razmotrit i eventualno ugraditi u Plan.

Poseban naglasak dajemo odličnoj suradnju Općine Sibinj i Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, a kao rezultat dobiti ćemo velike izmjene i dopune Plana izrađene na najnovijim digitalnim i katastarskim podlogama, te usklađene sa novom zakonskom regulativom. Po usvajanju Plana isti će biti dostupan u novom GIS-u Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije na web stranici Zavoda i Općine Sibinj, a sve u cilju što lakšeg snalaženja te točnijih i bržih prostorno-planskih informacija za sve potencijalne investitore i sveukupno stanovništvo Općine Sibinj.

Na kraju izlaganja, sudionici su pozvani da primjedbe i prijedlozi na 3. Izmjene i dopune PPUO Sibinj mogu upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA SIBINJ, Ul. 108. brigade ZNG br. 6, 35252 Sibinj zaključno s 26.09.2016. god.