Izgradnja sustava odvodnje i aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci treba krenuti u srpnju 2021. godine, a radovi bi, bude li sve prema planu, bili završeni krajem 2023. godine.

U petak, 10. rujna, održana je terenska posjeta projekta “Izgradnja sustava odvodnje algomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci.”
Područje obuhvata predmetnog projekta obuhvaćeni su: grad Slavonski Brod, općina Podcrkavlje, općina Sibinj, općina Klakar, općina Gornja Vrba, općina Bukovlje, općina Brodski Stupnik, općina Garčin i općina Donji Andrijevci.
Nositelj odnosno korisnik projekta je Vodovod d.o.o Slavonski Brod.
Prezentacija stanja projekta “Brod 2” održana je u amfiteatru Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić, a kojoj su nazočili predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, projektni tim za EU projekt Brod 2 te predstavnici Grada Slavonskog Broda i općina koje su dio projekta.
U ime općine Sibinj prezentaciji je sudjelovao zamjenik općinskog načelnika Tomoslav Topalović inače član projektnog tima.
Ukupna vrijednost ovoga projekta, kojim je obuhvaćena izgradnja, sanacija i opremanje sustava odvodnje i vodoopskrbe, je 486.586.247,40 kuna plus PDV.
Od toga je predviđeni iznos EU sufinanciranja nešto viši od 336 milijuna kuna, na jedinice lokalne samouprave otpada 30,1 milijun kn dok će Hrvatske vode i državni proračun RH-a sudjelovati sa po 60,2 milijuna kuna.
Vrijednost dijela projekta “Brod2” koji se odnosi na općinu Sibinj odnosno na izgradnju 44 km vodoodvodnje te 11 km vodovodne mreže iznosi 138 milijuna kuna od čega će općinski proračun sudjelovati sa 9 milijuna kuna.

Prilikom terenske posjete istaknuto je da je izrađena studija izvodljivosti te su ishođene građevinske dozvole za svih 27 projekata, kao i dokumentacija o nabavi.
“Za od ukupno 2.099 čestica, 79,6% je gruntovno provedenih ugovora o pravu služnosti, potpisanih ugovora u postupku provedbe je 12% a za ostale su pokrenuti postupci u svrhu ishođenja prava služnosti ili otkupa čestica.”, istaknuto je tijekom prezentacije.

Iako do predviđenog početka samih građevinskih radova predstoji još nepunih godinu dana, ipak je riječ o koraku bliže realizaciji projekta koji će, kada u cijelosti bude realiziran, ‘donijeti’ 48.863 metara novih vodoopskrbnih cjevovoda, sa 4.227 kućnih priključaka na vodovodnoj mreži (1.705 na novoj vodovodnoj mreži i 2.522 na postojećoj vodovodnoj mreži), te sustav odvodnje dužine 146.952 metara za 10.491 kućnih priključaka na kanalizacijskoj mreži (4.831 na novoj kanalizacijskoj mreži i 5.660 na postojećoj mreži).