Poštovani mještani, obavještavam vas da je općinska uprava zaprimila dopis od “Mesnice Jagodanović” u kojem nas obavještavaju da podržavaju navedenu Inicijativu o neradnim nedjeljama i blagdanima na području općine Sibinj.

Mesnice Jagodanović raspolažu sa dvije prodavaonice na području naše općine.
Hvala Mesnicama Jagodanović te se nadamo da će njihov primjer slijediti i ostali.