Na temelju članka 19. stavak 1. i članka. 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 ), pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Sibinj, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
1. za prijam u službu vježbenika/ce za vježbeničko osposobljavanje za radno mjesto “stručni suradnik/ca za računovodstveno-financijske poslove” u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sibinj, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
%d blogeri kao ovaj: