Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/2016,2/2017 i 5/2017), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstva udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture,
tehničke kulture i promicanju općeg dobra

Preuzimanje priloga:

9. Tekst javnog natječaja – A2-Općina Sibinj 2024
10. Upute za prijavitelje – A3-Općina Sibinj 2024
11.-Obrazac-opisa-aktivnosti-A6-Općina Sibinj
12.-Obrazac-proračuna-aktivnosti-A7-Općina Sibinj
13.-Popis-priloga-A8
14.Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave – A9
15.-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-A10
16. -Obrazac-ugovora-o-financiranju-A11-Općina Sibinj
17.-Obrazac-opisnog-izvješća-A12-Općina Sibinj
18.-Obrazac-financijskog-izvješća-A13-Općina Sibinj
19. Obrazac_financijskog izvješća_PROR-POT