Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/16,2/17 i 5/17), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva
koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

 

Preuzimanje priloga:

1. Tekst javnog natječaja – A2 – Općina Sibinj
2. Upute za prijavitelje – A3
3. Obrazac opisa aktivnosti – A6 [Word]
4. Obrazac proračuna aktivnosti – A7 [Word]
5. Popis priloga – A8 [Word]
6. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – A9 [Word]
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – A10 [Word]
8. Obrazac ugovora o financiranju – A11 [Word]
9. Obrazac opisnog izvješća – A12 [Word]
10. Obrazac financijskog izvješća – A13 [Word]
11. Obrazac financijskog izvjesca – PROR-POT [Excel]