Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/2016,2/2017 i 5/2017), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstva udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture,
tehničke kulture i promicanju općeg dobra

 

Preuzimanje priloga:

9. Tekst javnog natjecaja – A2 – Općina Sibinj
10. Upute za prijavitelje – A3 – Opcina Sibinj
11. Obrazac opisa aktivnosti – A6 – Općina Sibinj
12. Obrazac proračuna aktivnosti – A7 – Općina Sibinj
13. Popis priloga – A8
14. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – A9
15. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – A10
16. Obrazac ugovora o financiranju – A11 – Općina Sibinj
17. Obrazac opisnog izvješća – A12 – Općina Sibinj
18. Obrazac financijskog izvješća-A13 – Općina Sibinj
19-Obrazac-financijskog-izvjesca-PROR-POT

%d blogeri kao ovaj: