Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”, broj 02/2016, 2/2017 i 5/2017), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva
koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

 

Preuzimanje priloga:

1. Tekst javnog natječaja – A2 – Općina Sibinj
2. Upute za prijavitelje – A3
3. Obrazac opisa aktivnosti – A6
4. Obrazac proračuna aktivnosti – A7
5. Popis priloga – A8
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – A10
8. Obrazac ugovora o financiranju – A11
9. Obrazac opisnog izvješća – A12
10. Obrazac financijskog izvješća – A13
11. Obrazac financijskog izvjesca – PROR-POT