Na temelju članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“, broj: 04/13 i 1/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018 i 02/2020) te na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-32 od 28. ožujka 2024. godine, a u sklopu provedbe projekta „Pomaži, osnaži, uključi!“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0029, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, općinski načelnik Općine Sibinj raspisuje

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Pomaži, osnaži, uključi!“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0029.

Datoteke dostupne za preuzimanje: