Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
  • Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

I ove godine općina Sibinj predškolski odgoj provodit će u suradnji sa DV Ivančica iz Oriovca.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2019. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Zahtjev za upis možete preuzetu u prilogu ove objave.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 03. lipnja 2019. do 14. lipnja 2019. godine u prostorijama općine Sibinj.

Preuzimanje priloga:

ZAHTJEV ZA UPIS – Program predškole 2019.g.

%d blogeri kao ovaj: