Na temelju članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/ 19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/1 O), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa Predškole (NN 107/14), članka 14. stavak 3. i članka 40. stavak 17. Statuta dječjeg vrtića „Sibinj” te članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića „Sibinj”, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Sibinj” objavljuje:

JAVNI POZIV
za upis djece u program PREDŠKOLE za pedagošku godinu 2020./2021. na području Općine Sibinj u dječji vrtić “Sibinj”

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Sibinj” objavljuje javni poziv za upis djece u:
Program Predškole za djecu rođenu od 1.4.2014. do 31.3.2015. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece sa područja Općine Sibinj koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program Predškole.
Program Predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis u Dječji vrtić “Sibinj” primati će se od 16. rujna 2020. godine do 30. rujna 2020. godine.
Zahtjev za upis i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u program Predškole se može poslati poštom na adresu: Dječji vrtić “Sibinj” ,Trg kralja Tomislava 7, 35252 Sibinj , na e-mail adresu vrtića vrtic.sibinj@gmail.com ili predati osobno na ulazu dječjeg vrtića Trg kralja Tomislava 7, Sibinj u gore navedenom razdoblju svaki dan od 7,30 do 15h.
U istom razdoblju i vremenu možete preuzeti i Zahtjev za upis na ulazu dječjeg vrtića poštujući sve mjere HZJZ vezane za COVID-19.
Zahtjev i obrasci potrebni za upis u Predškolu mogu se preuzeti i na mrežnoj stranici Općine Sibinj https://www.sibinj.hr

Uz ispunjen obrazac zahtjeva za upis u Predškolu roditelji/skrbnici obavezno prilažu i preslike slijedeće dokumentacije (bez obzira na datum isprave)

  1. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih,
  2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta
  3. Knjižica cijepljenja djeteta
  4. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
  5. Liječničko uvjerenje/ potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta/ zdravstvenoj sposobnosti djeteta
  6. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
  7. Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojoj je odgođen polazak u prvi razred.

Podatci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristit će se samo u svrhu upisa djeteta u Predškolu.
Očekivani početak realizacije programa Predškole je 19. listopada 2020. godine. Roditelji će biti pravodobno obaviješteni.

Preuzimanje priloga:

JAVNI POZIV za upis djece u program PREDŠKOLE za pedagošku godinu 2020.2021. u dječji vrtić Sibinj
Zahtjev za upis u program Predškole u Dječji vrtić Sibinj
Zahtjev za upis u program Predškole u Dječji vrtić Sibinj [Word]
Privola roditelja skrbnika za korištenje i čuvanje osobnih podataka