Na temelju članka 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 947139, članka 3. stavak 1., članka 15. i 40. stavak 17. Statuta dječjeg vrtića „Sibinj“ te članka 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića „Sibinj“, Upravno vijeće dana 28. kolovoza 2020. na svojoj 6. sjednici donijelo je Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021. i objavljuje:

JAVNI POZIV
o upisu djece rane i predškolske dobi
u redovni program predškolskoga odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2020./2021. na području Općine Sibinj

Preuzimanje dokumenata:

Javni poziv za upis 2020./2021.
Zahtjev za upis u dječji vrtić Sibinj
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
Plan upisa djece u dječji vrtić Sibinj
Privola roditelja/skrbnika za korištenje i čuvanje osobnih podataka
Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja
Odluka o visini ekonomske cijene za 2020./2021.


Obavijest roditeljima o rezultatima upisa u Dječji vrtić Sibinj za pedagošku godinu 2020./2021.