Na temelju članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“, broj:04/13 i 1/18), a u sklopu provedbe projekta „Zajedno za općinu!“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.05.0102 u okviru programa „Zaželi –program zapošljavanja žena“, općinski načelnik općine Sibinj raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU

PROVEDBE PROJEKTA „Zajedno za općinu!“

 

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju teško zapošljivim ženama te ih osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici.

 

I. OPĆI UVJETI:

Mjesto rada: Općina Sibinj

Broj traženih radnika: 16

Vrsta zaposlenja: Na određeno (23 mjeseca); novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Radno mjesto: Djelatnica za pomoć u kući

Radno iskustvo: Nije važno

Natječaj vrijedi od: 13.04.2018.

Natječaj vrijedi do: 20.04.2018.

Razina obrazovanja:

 • Bez završene osnovne škole
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

II. OPIS POSLOVA:

 • Pomoć u dostavi namirnica
 • Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnik
 • Briga o higijeni
 • Pomoć u socijalnog integraciji
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
 • Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo
 • Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

 

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidatkinja je u svojoj prijavi dužna dostaviti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (ako posjeduje)
 2. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se ista vodi u evidenciji nezaposlenih (potvrda ne smije biti starija od dana objave ovog javnog poziva za zapošljavanje)
 3. pisanu zamolbu

 

IV. NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete javnog poziva, a nakon provjere kandidata sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, povjerenstvo će provesti testiranje kandidata te obaviti razgovor (intervju).

 

V. POSLODAVAC

Poslodavac: Općina Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

Pisane prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, osobnom predajom ili poštom na adresu: OPĆINA SIBINJ, Ulica 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, s naznakom na omotnici:

 “Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – ZAJEDNO ZA OPĆINU! – NE OTVARAJ”

 

 

OPĆINA SIBINJ

Općinski načelnik
Josip Pavić, univ.spec.oec.

 

 

KLASA: 112-03/18-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-1
Sibinj, 12.04.2018. godine

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost općine Sibinj.

Preuzimanje dokumenata:
Javni poziv za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta Zajedno za općinu


Dodatak objavi 27. travnja 2018.:
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti