Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”, broj 02/16,2/17 i 5/17) donosi Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.
(više…)

Poziv na dostavu ponuda – Izgradnja javne rasvjete u naseljima Gornji Andrijevci i Sibinj (I.faza)

PREDMET: Postupak jednostavne nabave radova na izgradnji javne rasvjete u naseljima Gornji Andrijevci i Sibinj, izgradnja prvog dijela – J-32/19 – poziv na dostavu ponude

Temeljem članka 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi općine Sibinj, ovim putem pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje u prilogu poziva.

Sa poštovanjem!

Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave
(više…)