ODLUKA o dodjeli stipendija

Načelnik Općine Sibinj je dana 28. ožujka 2017.g. donio Odluku o dodjeli stipendija za akademsku 2016./2017. godinu studentima s prebivalištem na području Općine Sibinj

Poziv na dostavu ponuda – PEHD kante

Općina Sibinj poziva zainteresirane gospodarske subjekte da sukladno uputama iz ovog poziva te ponudbenog lista, troškovnika i tehničkih specifikacija u prilogu dostave ponudu za nabavu bagatelne vrijednosti PEHD kanti za plastiku.