JAVNI POZIV – Pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018. Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje:

JAVNI POZIV
za pohađanje verificiranog programa obrazovanja
odraslih osoba

(više…)

Postupak javne nabave male vrijednosti radova na izgradnji dječjeg vrtića u Sibinju

Projekt financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., za provedbu mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.4. – “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. – “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (više…)

OBAVIJEST o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sibinj

Na temelju odredbe članka 98. stavak 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018) i članka 50. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje:

OBAVIJEST
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sibinj. (više…)