Javni poziv za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Sibinj – 2023./2024. godina

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:
4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) i članka 8. Odluke o
stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:
27/2016, i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 7/2022) općinski načelnik općine Sibinj raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ

Preuzimanje dokumenata:

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Sibinj
PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SIBINJ – Prilog I
IZJAVA STUDENTA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA – OGLEDNI PRIMJER – Prilog II
IZJAVA O BROJU ČLANOVA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA- Prilog III
Privola-suglasnost