Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”, broj 02/16,2/17 i 5/17) donosi Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.
(više…)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za izgradnju pješačke staze u Bartolovcima

Općina Sibinj poziva zainteresirane gospodarske subjekte da sukladno uputama iz ovog poziva te troškovnika u prilogu dostave ponudu za nabavu jednostavne vrijednost nabave radova na obnovi (izgradnji) pješačke staze u naselju Bartolovci L 340 m, prema uvjetima kako slijedi.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstva

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra