Poziv na dostavu ponuda – PEHD kante

Općina Sibinj poziva zainteresirane gospodarske subjekte da sukladno uputama iz ovog poziva te ponudbenog lista, troškovnika i tehničkih specifikacija u prilogu dostave ponudu za nabavu bagatelne vrijednosti PEHD kanti za plastiku.