Općinski načelnik općine Sibinj Josip Pavić poziva sve mještane da u općinsku upravu prijave sve stanovnike u potrebi (osobe koje žive same, starije i nemoćne) kako bi stvorili bazu osoba radi provođenja novog projekta.

Općina Sibinj će se u suradnji sa partnerima HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb kandidirati na Europski Socijalni fond. Projekt “Zaželi” je program zapošljavanja žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju koji žive na području općine Sibinj. Nakon što se stvori baza podataka osoba kojima je potrebna svakodnevna pomoć općina Sibinj kroz ovaj projekt planira zaposliti oko 15-tak osoba i to do dvije godine.
Osobe u potrebi možete prijaviti na tel: 035/425-298