Poštovani mještani,ovih zimskih dana započeo je još jedan projekt na području naše općine.

Radi se o izmjeni parketa u školskoj sportskoj dvorane OŠ Sibinjskih žrtava u Sibinju. Na inicijativu ravnatelja škole Josipa Šišmanovića o potrebi zamjene dotrajalog parketa u dvorani pristupilo se zamjeni istog. U sklopu projekta ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pod nazivom “U zdravom tijelu zdrav duh” načelnik općine Sibinj Josip Pavić potpisao je sporazum o financiranju ovog projekta sa županijom Brodsko-posavskom. Tako će se ovaj projekt financirati iz tri izvora općine Sibinj, županije i ministarstva regionalnog razvoja. Radovi su u tijeku te se nadamo da će radovi biti završeni najdulje kroz dva tjedna.

Postavljanjem novog parketa naša djeca će dobiti najmoderniju podlogu koja trenutno postoji na tržištu te se nadamo da će biti zadovoljni.