Poštovani mještani,
ovim putem vas obavještavamo da je Općinsko vijeće donijelo Odluku da općina Sibinj sklopi Ugovor sa Hrvatskom poštom d.d. s kojim na sebe preuzima plaćanje provizije po računima koje plaćate na osnovu komunalne i grobne naknade za 2017 godinu.Naime nakon vaših prijedloga i ukazivanja na probleme s kojima se susreću svi mještani načelnik Josip Pavić, potpisao je ugovor sa Hrvatskom poštom d.d. tako da će općina Sibinj snositi troškove provizije po svim Vašim uplatnicama koje plaćate po osnovu ove dvije naknade.
Nadamo se da ćemo i na ovaj način pomoći  sniziti svima i ovako visoke svakodnevne troškove života koje svi plaćamo.

Stoga vas ovim putem obavještavamo da svoje uplatnice za komunalnu i grobnu naknadu možete platiti u svim poštanskim uredima Hrvatske pošte diljem republike Hrvatske i to bez provizije.

Vaša općina Sibinj