Poštovani mještani,
obavještavamo vas da je u općinu Sibinj stigao mail Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojem nas obavještavaju u kojim se fazama nalaze dva zahtjeva za potporu koje je podnijela općina Sibinj na natječajima Agencije tijekom prošle godine.
Obavještavaju nas da se na Natječaju za provedbu tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na kojem smo kandidirali projekt “Uređenje šetnice na jezeru Petnja” naš projekt nalazi na 9. mjestu inicijalne rang liste od ukupno 46 projekata koji bi se trebali financirati, dok se sa zahtjevom za potporu sredstava podnesenim na Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima u kojem smo kandidirali projekt “Kupnja traktora sa malčerom za krčenje” nalazimo na 20-tom mjestu inicijalne rang liste od ukupno 43 koji bi se trebali financirati.

Nakon ove faze Agencija će izvršiti administrativnu provjeru i obradu svih zahtjeva za potporom te će objaviti konačnu rang listu.

Budući da je za ova dva natječaja, kroz Program ruralnog razvoja, Agencija za plaćanje osigurala 100 milijuna kuna, vjerujemo da će općina Sibinj kroz ova dva projekta povući milijun kuna europskih sredstava te potpisati nove Ugovore o financiranju.

%d blogeri kao ovaj: