Poštovani mještani, ovim putem vas obavještavamo da se u srijedu 7.03.2018. godine zbog tehničke prilagodbe kamiona našeg koncesionara Jakob Becker d.o.o. na novi sustav odvojenog prikupljanja otpada NEĆE vršiti odvoz papira i kartonske ambalaže.

Sljedeći odvoz papira i kartonske ambalaže vršit će se u sljedeći tjedan 14.3.2018 godine (SRIJEDA).

Hvala na razumijevanju !